Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2017, 13:41

Bài 1: Vai trò Bản vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống BẢN VẼ KỸ THUẬT LÀ GI? Bản vẽ kỹ thuật phương tiện thông tin dùng sản xuất đời sống Bản vẽ kỹ thuật thông tin kĩ thuật trình bày dạng đồ hoạ theo quy tắc thống I.Bản vẽ kĩ thuật sản xuất Vậy sản phẩm làm nào? I.Bản vẽ kĩ thuật sản xuất Trong sản xuất, BVKT dùng để thiết kế, chế tạo , lắp ráp, thi công… II.Bản vẽ kĩ thuật đời sống Khi Trong mua sản,BVKT phẩm,giúp nhà người sản xuất códùng sử đời sống tiêu kèmdụng theocáccác sửquả dụng sảnbản phẩmhướng cách dẫn có hiệu an toàn không? Để làm gì? III.Bản vẽ dùng lãnh vực kĩ thuật Cơ khí Nông nghiệp Xây dựng Học vẽ KT để ứng dụng vào sản xuất, đời kiện học tốt môn Điệnsống lực tạo điều Giao thông Bản vẽ khoa học –kỹ thuật khác Kiến trúc Quân … …I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất Vậy sản phẩm làm nào? I .Bản vẽ kĩ thuật sản xuất Trong sản xuất, BVKT dùng để thiết kế, chế tạo , lắp ráp, thi công… II .Bản vẽ kĩ thuật đời sống Khi Trong mua sản, BVKT… phẩm,giúp nhà người sản xuất códùng sử đời sống tiêu kèmdụng theocáccác sửquả dụng sảnbản phẩmhướng cách dẫn có hiệu an toàn không? Để làm gì? III .Bản vẽ dùng lãnh vực kĩ thuật Cơ khí Nông nghiệp… vực kĩ thuật Cơ khí Nông nghiệp Xây dựng Học vẽ KT để ứng dụng vào sản xuất, đời kiện học tốt môn Điệnsống lực tạo điều Giao thông Bản vẽ khoa học –kỹ thuật khác Kiến trúc Quân …

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiết 1 bài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống , Tiết 1 bài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống ,

Bạn đang xem bài viết: Tiết 1 bài 1 vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.