Cách Vẽ Cắt Mẫu Áo Sơmi Nam Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu | Np Tailor
Cách Vẽ Cắt Mẫu Áo Sơmi Nam Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu | Np Tailor

Công thức thiết kế rập áo sơ mi nam thân trước:

Vẽ hình chữ nhật

AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62.5.

Vẽ vòng cổ

AE: Vào cổ = ¼ Vòng cổ – 1 = 7.75

AT: Hạ cổ trước = số đo – 1.5(chồm vai) = 6.5

Vẽ ngang vai

AI: Hạ xuôi vai = 4cm.

IM: Ngang vai = ½ vai = 20.25 – 0.5 = 19.75

Vẽ vòng nách:

MM1: Hạ nách = ½ Vòng nách – 1.5(chồm vai) = 20.5

CC1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực = 25.5

Nối vai con, vẽ vòng cổ.

Vẽ eo:

AD: Hạ eo = số đo – 3cm = 37

DD1: Ngang eo = Ngang ngực – 1 = 24.5

Vẽ lai:

BB1: Ngang lai = ½ Lai = 26

Vẽ đô áo:

AP: Hạ đô = 12

PP1: Ngang đô = 18.5

Sa vạt 1cm.

Từ lai lấy lên 5cm vẽ sườn.

Chia đường sa vạt làm 3 phần bằng nhau

Từ 1/3 đường sa vạt vẽ đường thẳng nối với cao lai, rồi chia thạnh 5 phần bằng nhau.

Vẽ lai:

Vẽ đường khuy nút

AA1: Đường nẹp thứ nhất cách tâm nút 1.25cm

A1A2: Đường nẹp thứ hai cách đường nẹp nhất 3.5cm.

Đường may:

Bạn đang xem bài viết: Thiết kế áo sơ mi nam Body Thân trước. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.