Công nghệ 8: BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
Công nghệ 8: BÀI 1: VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

Công nghệ 8 VNEN bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất

Giải bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất – Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 4. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1.1 trả lời câu hỏi:

  • Trong cuộc sống, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau bằng cách nào?
  • Hình 1a, b, c và d có ý nghĩa gì?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

Hình nào trong 1.2 là bản vẽ kĩ thuật?

2. Phân loại bản vẽ kĩ thuật

Trong thông tin trên, gồm phần nào nói về bản vẽ cơ khí, phần nào nói về bản vẽ xây dựng. Điền cụm từ Bản vẽ cơ khí, bản vẽ xây dựng vào chỗ trống:

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có hai bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là:

– …………………..: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … các máy và thiết bị

– …………………..: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng … các công trình kiến trúc và xây dựng.

Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử.

2. Sử dụng các cụm từ cho trước, hoàn thiện sơ đồ hình 1.3:

Bản vẽ cơ khí, Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp ráp; Bản vẽ xây dựng; Bản vẽ các hình biểu diễn ngôi nhà

3. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất

a. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

1. Hãy ghi chú thích cho các hình 1.4a, b, c bằng những từ cho trước: Trao đổi, thi công, thiết kế, bản vẽ kĩ thuật dùng trong sản xuất

2. Hãy cho biết ý nghĩa của hình 1.5a và 1.5b

3. Bản vẽ kĩ thuật dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

Kể tên các lĩnh vực kĩ thuật có sử dụng bản vẽ kĩ thuật

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng

2. Hoàn thiện sơ đồ về các lĩnh vực dùng bản vẽ kĩ thuật.

Bạn đang xem bài viết: Công nghệ 8 VNEN bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.