Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 – Dùng Photoshop tạo khung ảnh trong
Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 – Dùng Photoshop tạo khung ảnh trong

Cách tạo khung ảnh, viền ảnh trong photoshop tuyệt đẹp

Tạo khung ảnh trong photoshop, cách tạo viền ảnh trong photoshop, tạo khung ảnh trong photoshop cs5, tạo viền trắng cho ảnh trong photoshop
Đây là các kiểu khung ảnh viền ảnh đơn giản và gần gần giống nhau, tuy nhiên cũng khá đẹp và các bạn có thể dễ dàng làm, các kiểu khung ảnh, viền ảnh khác đẹp trong photoshop được cập nhật ở bài viết phía dưới.
Cách làm khung ảnh 1
1/ Ctrl+Shift+Alt+N để tạo layer mới (layer 1)
2/ Ctrl+A (tạo vùng chọn cho toàn bộ ảnh) rồi nhấn phím D (để trả 2 hộp màu về mặc định B&W)
3/ Vào Edit/Stroke để mở bảng Stroke rồi set :
Width : 35 px ; Location : Inside xong nhấn OK.(xem hình 1)
Hình 1
4/ Ctrl+D (khữ bỏ vùng chọn) rồi nhấn phím V xong nhấn tiếp phím số 4 để giảm Opacity của layer 1 còn 40%
5/ Nhấn phím W để chọn công cụ Magic Wand rồi nhấp công cụ này vào ngay chính giữa ảnh để tạo vùng chọn bên trg bo màu đen.(xem hình 2)
Hình 2
6/ Ctrl+Shift+Alt+N để tạo layer mới (layer 2) rồi nhấn phím X để có màu trắng ở hộp màu Foreground (hộp bên trên)
7/ Vào Edit/Stroke để mở bảng Stroke rồi set :
Width : 1 px ; Location : Center xong nhấn OK.(xem hình 3)
Hình 3
8/ Ctrl+D (khữ bỏ vùng chọn) rồi nhấn phím V xong nhấn tiếp phím số 5 để giảm Opacity của layer 1 còn 50%. Đến đây là hoàn tất cách làm khung A. (xem hình 4)
Hình 4
=======================================================
II – Khung B
1/ Để làm kiểu khung B thì đầu tiên các bác làm theo cách làm khung A nhg ở bước 3 thay giá trị Width : 35 px bằng giá trị Width : 60 px sẽ được như ảnh dưới đây (xem hình 5)
Hình 5
2/ Ctrl+E để gộp layer 1 và layer 2 thành 1layer.(xem hình 6)
Hình 6
3/ nhấn phím E để chọn công cụ xóa rồi zoom lớn ảnh để xóa những vùng ảnh cần xóa như hình minh họa (xem hình 7 & 8)
Hình 7
Hình 8
Ảnh xóa hoàn tất
III – Khung C
1/ Làm theo cách làm khung A nhg ở bước 3 thay giá trị Width : 35 px bằng giá trị Width : 15 px sẽ được như ảnh dưới đây (xem hình 9)
Hình 9
2/ Pha màu cho hộp màu background theo ý thích (trong VD này em chọn màu đen nên chỉ cần nhấn phím D rồi phím X.)
3/ Vào Image/Canvas size để mở bảng Canvas Size rồi set như hình minh họa dưới đây. (xem hình 10)
Hình 10
Bước này cần lưu ý thao tác theo trình tự:
+ Check vào ô Relative
+ Chọn đơn vị (pixel)
+ Gõ giá trị (độ lớn) cho bo (+100)
Xong nhấp OK
Đến đây là hoàn tất làm khung C.(xem hình 11)
Hình 11

Tạo khung ảnh 1:

Tạo khung ảnh 2:

Tạo khung ảnh 3:

Đây là các kiểu khung ảnh viền ảnh đơn giản và gần gần giống nhau, tuy nhiên cũng khá đẹp và các bạn có thể dễ dàng làm, các kiểu khung ảnh, viền ảnh khác đẹp trong photoshop được cập nhật ở bài viết phía dưới.

Cách làm khung ảnh 1

1/ Ctrl+Shift+Alt+N để tạo layer mới (layer 1)

2/ Ctrl+A (tạo vùng chọn cho toàn bộ ảnh) rồi nhấn phím D (để trả 2 hộp màu về mặc định B&W)

3/ Vào Edit/Stroke để mở bảng Stroke rồi set :

Width : 35 px ; Location : Inside xong nhấn OK.(xem hình 1)

Hình 1

4/ Ctrl+D (khữ bỏ vùng chọn) rồi nhấn phím V xong nhấn tiếp phím số 4 để giảm Opacity của layer 1 còn 40%

5/ Nhấn phím W để chọn công cụ Magic Wand rồi nhấp công cụ này vào ngay chính giữa ảnh để tạo vùng chọn bên trg bo màu đen.(xem hình 2)

Hình 2

6/ Ctrl+Shift+Alt+N để tạo layer mới (layer 2) rồi nhấn phím X để có màu trắng ở hộp màu Foreground (hộp bên trên)

7/ Vào Edit/Stroke để mở bảng Stroke rồi set :

Width : 1 px ; Location : Center xong nhấn OK.(xem hình 3)

Hình 3

8/ Ctrl+D (khữ bỏ vùng chọn) rồi nhấn phím V xong nhấn tiếp phím số 5 để giảm Opacity của layer 1 còn 50%. Đến đây là hoàn tất cách làm khung A. (xem hình 4)

Hình 4

=======================================================

II – Khung B

1/ Để làm kiểu khung B thì đầu tiên các bác làm theo cách làm khung A nhg ở bước 3 thay giá trị Width : 35 px bằng giá trị Width : 60 px sẽ được như ảnh dưới đây (xem hình 5)

Hình 5

2/ Ctrl+E để gộp layer 1 và layer 2 thành 1layer.(xem hình 6)

Hình 6

3/ nhấn phím E để chọn công cụ xóa rồi zoom lớn ảnh để xóa những vùng ảnh cần xóa như hình minh họa (xem hình 7 & 8)

Hình 7

Hình 8

Ảnh xóa hoàn tất

III – Khung C

1/ Làm theo cách làm khung A nhg ở bước 3 thay giá trị Width : 35 px bằng giá trị Width : 15 px sẽ được như ảnh dưới đây (xem hình 9)

Hình 9

2/ Pha màu cho hộp màu background theo ý thích (trong VD này em chọn màu đen nên chỉ cần nhấn phím D rồi phím X.)

3/ Vào Image/Canvas size để mở bảng Canvas Size rồi set như hình minh họa dưới đây. (xem hình 10)

Hình 10

Bước này cần lưu ý thao tác theo trình tự:

+ Check vào ô Relative

+ Chọn đơn vị (pixel)

+ Gõ giá trị (độ lớn) cho bo (+100)

Xong nhấp OK

Đến đây là hoàn tất làm khung C.(xem hình 11)

Hình 11

Nguồn: vnphoto

Bạn đang xem bài viết: Cách tạo khung ảnh, viền ảnh trong photoshop tuyệt đẹp. Thông tin được tạo bởi Mầm Non Nam Hưng chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.